Uppdragsbeskrivning

Region Skåne implementerar med hjälp av Oracle Health ett digitalt vårdsystem för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter. Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. För mer information se https://vardgivare.skane.se/tema/skanes-digitala-vardsystem-sdv/

SDV söker nu en projektledare med fokus på att identifiera och etablera de leverabler inom programmet som krävs för att driftorganisationen ska kunna ta emot implementationen av SDV.

Du kommer inom SDV programmet vara ansvarig för driva framtagandet av nödvändiga arbetsrutiner och dokument (exempelvis knowledge based articles) som krävs för en ändamålsenlig hantering av de incidenter, problem och change som den kommande supportorganisationen ska arbeta med.

Du kommer arbeta nära verksamhetschefer, enhetschefer och SDV programledning i detaljeringen av hur support ska bedrivas och struktureras när SDV är i drift och du kommer ansvara för att skapa ett förslag till ansvarsfördelning mellan Region Skåne och dess leverantör(er) vad gäller support för SDV som i en förlängning kan beslutas av ansvariga verksamhetschefer.

Vidare arbetar du tillsammans med processledare för att bidra med programmets perspektiv i arbetet med att etablera ändamålsenliga processer för förvaltning av SDV.

Projektledaren kommer att arbeta tillsammans med andra projektledare och mottagande verksamheter för att säkerställa nödvändig struktur.

Vi letar efter dig som har följande kompetens och egenskaper:

  • Tidigare erfarenhet av komplexa IT och digitaliseringsprojekt, gärna inom hälso-och sjukvård
  • Tidigare erfarenhet av att identifiera och realisera de leverabler ett implementationsprojekt behöver lämna över till en driftorganisation
  • Kännedom och praktisk erfarenhet av hur en IT supportorganisation fungerar
  • Din profil behöver visa på en förmåga att självständigt driva ett område med den planering och koordinering det innebär med en God förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar genom att driva gruppen mot att finna lösningar och öppna upp nya vägar då problem uppstår
  • Stark förmåga att driva att beslut fattas
  • God samarbetsförmåga med känsla för att hitta effektiva lösningar
  • Du är duktig på att kommunicera både tekniskt och verksamhetsmässigt

Tillhör kategori:

  • Projektledare

 

Upgraded People tillsammans med Region Skåne agerar i enighet med och står bakom EUs och Sveriges sanktioner mot Ryssland och de som omfattas av dessa. Det medför att leverantörer som svarar på anbud för att leverera kompetens via Upgraded People till Region Skåne ger egen garanti om att leverantören ej omfattas av sanktionerna, och sedermera står bakom dessa med samma ståndpunkt.

Detaljer

Referens:52327

Ort: Lund

Omfattning:100%

Startdatum:2024-06-01

Slutdatum:2025-12-31

Ansök senast:2024-05-20

Konsultförmedlare