Uppdragsbeskrivning

För kunds räkning söker vi nu efter en Organisations- och verksamhetsutvecklare. Vi söker dig som har erfarenheter av organisations- och verksamhetsutveckling kopplat till kommunikation och/eller marknadsföring. Du bör ha erfarenhet av komplexa organisationer, gärna inom offentlig sektor.

Du kommer arbeta på kommunikationsavdelningen hos vår kund som har flera funktioner, däribland samhällsinformation, marknadskommunikation, press, kriskommunikation, intern kommunikation och kontaktcenterverksamhet. (Kontaktcenterverksamheten flyttar till en nybildad serviceförvaltning under 2024.) Omorganisationen som skedde för fyra år sedan, när kommunikationsområdet centraliserades till kommunledningsförvaltningen, är sedan länge väletablerad och accepterad, vilket ger en god grund för fortsatt utvecklingsarbete.

Kommunikationsområdet har nyligen genomlysts i en revisionsrapport som ger en översiktlig bedömning av verksamhetens prestation. Granskningen ser utvecklingspotentialer kopplade till exempelvis att förbättra intern samverkan, att säkra gemensam riktning och målsättning utifrån ett koncerntänk och att tydliggöra och förankra ansvarsområden och uppdrag.

Vår kund är på väg att ta nästa steg för att professionalisera kommunikationsområdet.  Samtidigt vill de förvissa sig om att dem är redo att möta den utveckling som dem räknar med att framtiden bär med sig.

Målbilden för utvecklingsarbetet summeras i korthet enligt nedan.

  • Uppdrag: Precisera uppdrag och tjänster för kommunikationsavdelningen. Viktiga aspekter gäller avgränsningar, ansvarsfördelning mellan verksamhet och kommunikationsavdelningen, och kommunikationsavdelningens relation till verksamheterna.
  • Processer: Säkerställa ändamålsenliga arbetsprocesser. Hur ser dagens processer ut, vilka driver kostnader, hur kan de utvecklas?
  • Strategier och styrning: Säkra att överordnade strategier fungerar – till exempel stödjande och styrande dokument i relation till vardagligt arbete. Hur styrs verksamheten, vilka är rapporteringsvägarna? Vilka forum finns för strategiska beslut?
  • Organisation och kompetenser: Kvalitetssäkra den samlade kompetensen idag och inför framtiden. Vilka förmågor har vi? Vad behövs framåt? Hur är vi organiserade kring processerna? Hur stöttar kulturen utvecklingsarbete och förändring?
  • Uppföljning: Ringa in sätt att följa upp kommunikationsområdet. Hur följer vi upp kommunikationsområdet i dag? Hur kan vi få grepp om exempelvis effekter och kundnöjdhet?

Uppdraget innebär att genomlysa områdena ovan, ge förslag på förflyttningar och hur förflyttningarna kan genomföras.

Detaljer

Referens:52519

Ort: Växjö

Omfattning:ca 150-200 timmar under uppdragsperioden

Startdatum:2024-06-01

Slutdatum:2024-10-15

Ansök senast:2024-05-21

Konsultförmedlare