Uppdragsbeskrivning

Vi söker just nu ett team av konsulter till vår kund.

Roller:

 • Projektledare/Teknisk projektledare, nivå 4
 • Kravanalytiker, nivå 4
 • Lösningsarkitekt, nivå 4
 • Interaktionsdesigner, nivå 4

Om inga resurser på nivå 4 finns tillgängliga, måste leverantören tillhandahålla resurser på kompetensnivå 5.

Arbetsuppgifter:

 • Ta fram kundresor (t ex service blueprint) för hur kunderna använder deras ramavtal samt effektkarta och mål för digitala avropssstöd.
 • Ta fram lösningsförslag som underlag för systemutveckling (t ex wireframes, mockups) av olika digitala processer och webbaserade stödfunktioner som kan underlätta användning av ramavtal och DIS, t ex gränssnitt för kunden att genomföra förnyad konkurrensutsättning eller för att göra upphandling ur kundens dynamiska inköpssystem.
 • Genomföra omvärldsbevakning på området, se om det finns färdiga alternativ som kan nyttjas och ge en rekommendation kring hur dessa skulle kunna användas som digitala avropsstöd.
 • Undersöka tekniska förutsättningar för att möjliggöra kundens avtal i kundernas olika inköpssystem, tex via API eller annan lösning.
 • Ta fram Inköpscentralens behov och krav på hur en e-handelsplattform med PIM-system skulle kunna användas för att utveckla olika typer av pris- och produktkataloger för olika avtal.

Målet är att kunna göra en förflyttning mot mer digitala och automatiserade processer för att underlätta för deras kunder. Kunden behöver konkreta underlag för att kunna utveckla nya digitala avropsstöd, samt kartlägga hur en organisations-gemensam e-handelsplattform/PIM-system kan användas för Inköpscentralens olika avtal med olika förutsättningar och produkter.

Skallkrav:

 • Erfarenhet av att leda eller arbeta i systemutvecklingsprojekt
 • Erfarenhet av att leda seniora medarbetare och intressenter
 • Erfarenhet av att hantera GDPR i olika IT-lösningar
 • Erfarenhet av att arbeta agilt och med intressentkartläggning, riskanalys, WBS, tidsplanering och nyttorealisering
 • Erfarenhet av att genomföra förstudier med effektkartor och kundresor
 • Erfarenhet av att implementera och utveckla e-handelsplattformar och PIM-system
 • Erfarenhet av Microsoft Azure
 • Erfarenhet av Microsoft Dynamics
 • Erfarenhet av Optimizely CMS samt Optimizely Commerce

Börkrav:

 • Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av vad offentlig upphandling innebär och hur avrop går till.
 • Erbjuden konsult bör kunna uppvisa exempel på tidigare leveranser som gett dokumenterad mätbar ökad kundnytta.
 • Erbjuden konsult bör ha erfarenhet av IT-projekt som inkluderar innovation och innebär utveckling av ny funktionalitet/lösningar.
 • Praktisk information:
  Slutkunden uppskattar arbetet till ca 400 timmar, men önskar ha möjlighet att lägga till ca 200 timmar om avtalet förlängs. Kontraktet gäller 6 månader med option på förlängning 6 månader. Slutkunden önskar att arbetet startar snarast möjligt, men senast under september 2024. Uppdraget kan utföras dels på leverantörens eget kontor och vid behov på kundens kontor i Stockholm, när kunden önskar.
Detaljer

Referens:52544

Ort: Stockholm

Omfattning:400 h

Startdatum:2024-09-01

Slutdatum:2025-03-01

Option:200 h

Ansök senast:2024-05-22

Konsultförmedlare