Uppdragsbeskrivning

För kunds räkning söker vi nu efter en senior integrationsutvecklare med goda kunskaper i Java, Springboot, Camel och Kubernetes. Som en integrationsutvecklare kommer du att stötta upp vår kunds migreringsprojekt, med att sätta upp en struktur för verksamhetens ramverk och standarder för integration i det nya tekniska landskapet. Du kommer även att hjälpa till med deras projekt- och uppdragsleverans när breddinförandet av skiftet görs.

Skallkrav:

 • Praktisk erfarenhet av kommunikation med beställare, intressenter och användare av IT-stöd
 • Förmåga att uttrycka sig väl på svenska i tal och i skrift
 • Flera års praktisk erfarenhet av mjukvaruutveckling i Java med Springboot
 • Praktisk erfarenhet av utveckling av integrationslösningar i Camel
 • Praktisk erfarenhet av Kubernetes
 • Praktisk erfarenhet av utveckling av tjänsteorienterade integrationslösningar byggda med t.ex. web services och meddelandebaserad asynkron kommunikation
 • Praktisk erfarenhet av tekniker/protokoll: REST, SOAP, SFTP, HTTP och HTTPS
 • Praktisk erfarenhet och förståelse av integrations- och designmönster (EAI-patterns)
 • Praktisk erfarenhet av att arbeta med verktyg som Maven, GitLab och Jenkins

Börkrav:

 • Praktisk erfarenhet av continuous integration
 • Kännedom om den Nationella Tjänsteplattformen (SKLTP)
 • Praktisk erfarenhet av RIV TA, nationella tjänster och tjänstekontrakt
 • Erfarenhet av vårdinformatik
 • Praktisk erfarenhet av mappningsverktyg som t.ex. Altova Mapforce
Detaljer

Referens:55933

Ort: Göteborg

Omfattning:100% varav 25% på distans

Startdatum:2024-06-17

Slutdatum:2024-12-31

Option:2026-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.