Uppdragsbeskrivning

Staden är i behov av praktiskt stöd i uppbyggnad av rekryteringsfunktion. Tillhandahålla digital läroplattform i kompetensbaserad rekrytering.

Konsulten kommer vidareutveckla och stötta Staden i att sjösätta infrastruktur för rekrytering samt säkerställa effektivt och kvalitativt rekryteringsarbete samt att befintliga verktyg används fullt ut. Konsulten kan även behöva arbeta operativt i rekryteringsprocesser vid behov.

Omfattning

Staden garanterar inga volymer, men uppskattar att behovet är cirka 30 timmar per halvår. Arbetet planeras i samråd med Staden där antal timmar och dagar specificeras. Uppdraget är i Stockholm för Sundbybergs stad i Stadshuset.

Option

Möjlighet till förlängning: Ja, 6 + 6 månader. Varje option uppskattas till 30 timmar, men behov av antal timmar och vad som ska göras stäms av i samråd mellan Staden och Leverantören.

Staden är primärt i behov av följande:

 • Konsulten förväntas gemensamt med interna resurser på HR-enheten ta fram upplägg för rekryteringsutbildning i kompetensbaserad rekrytering för chefer i staden.
 • Konsulten förväntas gemensamt med interna resurser på HR-enheten ta fram och etablera arbetssätt för att exempelvis öka inflödet av relevanta kandidater, uppbyggnad av intern kandidatpool samt hantering av spontanansökningar.
 • Konsulten förväntas gemensamt med interna resurser på HR-enheten genomföra förflyttningar i stadens arbetsgivarvarumärke genom exempelvis ökat fokus på relevant och attraktiv annonsering samt kvalitetssäkra kandidatkommunikationen.
 • Konsulten förväntas gemensamt med interna resurser på HR-enheten omvärldsbevaka nya trender, verktyg, lagar och arbetssätt inom området.

Även punkterna nedan kan bli aktuella:

 • Konsulten förväntas gemensamt med interna resurser på HR-enheten skapa rollbeskrivningar, annonsmallar, kravprofilsmallar, bedömningsmatris etc.
 • Konsulten förväntas gemensamt med interna resurser på HR-enheten skapa arbetssätt för mäta kandidatupplevelse, rekryteringsuppfyllnad, effektfull rekryteringsprocess etc.

Förväntat resultat

Konsulten förväntas arbeta inom Stadens HR-funktion. Ej ute i verksamhet inom Staden. Leverans av förslag på arbetssätt samt stötta internt rekryteringsspecialist i uppbyggnad av rekryteringsfunktion.

Projektorganisation

Konsulten rapporterar till HR-chef. Gruppen består utav en rekryteringsstrateg och två HR-konsulter.

Krav på dokumentation

Dokumentation i exempelvis processutveckling och mallar. Leverans i slutet av varje termin (ht24, vt25, ht25).

Distansarbete

Hybrid

Hantering av personuppgifter

Om konsulten kommer arbeta operativt med rekrytering kommer personuppgifter i form av Namn, personnummer, adress, telefonnummer, mailadress, referenser och annat som behövs i aktuell rekrytering.

Handlingar som ska ingå i offert:

– CV

– Referensförteckning

– Genomförandeplan

– Pris

Skallkrav:

 • Kunskap och kompetens i att bygga och vidareutveckla rekryteringsfunktioner i offentlig sektor
 • Erfarenhet av talent acquisition på strategisk nivå (erfarenhet inom strategiskt rekryteringsarbete och kompetensförsörjning)
 • Erfarenhet av att ansvara för utveckling av rekryteringsfunktion och rekryteringsprocesser

Börkrav:

 • Kunskap och kompetens i att bygga och vidareutveckla rekryteringsfunktioner i kommunal verksamhet

Övriga krav:

 • Erfarenheten styrks genom 2 antal referensuppdrag med exempelvis följande innehåll: Uppdragets namn och typ av uppdrag, omfattning samt värdet på uppdraget. Namn på konsult/er som genomförde uppdraget. Beskrivning av uppdragets planering, genomförande, resultat och uppföljning. Ange även tidpunkten för uppdraget. Start- och slutdatum.
 • Genomförandeplan: Beskriv ert arbetssätt, hur konsult planerar att gå från nuläge till önskat läge.

 

För att kunna ansöka för detta uppdrag måste du vara en registrerad användare i vår portal som är helt kostnadsfri. Är du ny användare och vill registrera dig eller ditt bolag i Upgrades portal klicka här:  https://portal.upgraded.se/

Detaljer

Referens:55984

Ort: Stockholm

Omfattning:30h /halvår

Startdatum:2024-08-19

Slutdatum:2024-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.