Uppdragsbeskrivning

För kunds räkning söker vi nu två till tre konsulter inom C#/Azure. Vår kund, vid divisionen Samhandlingsplattform, utvecklar och förvaltar tjänster för att samla och göra hälsodata tillgängliga för dem som behöver det. Bland dessa tjänster finns de nationella e-hälsolösningarna Grunddata, E-recept, Kjernejournal, HelseID, Patientens Provsvar och Välfärdsteknologisk Knutpunkt. Flera av dessa tjänster är centrala för ett effektivt och välfungerande vårdutbud i Norge.

Det ställs höga krav på robusthet, prestanda, säkerhet och tillgänglighet, och de praktiserar agila utvecklingsmetoder. De är organiserade i olika team som samarbetar för att lösa uppgifterna. Uppdraget ska utföras i Trondheim, där teamet praktiserar en hybrid arbetsmodell med vissa veckodagar på plats och andra hemifrån. Konsulterna förväntas anpassa sig till teamets behov för fysiska möten.

Arbetsplatsen är hybrid med placering i Trondheim och möjlighet till arbete hemifrån. Du förväntas vara på plats tre dagar i veckan och kan arbeta två dagar hemifrån.

Välfärdsteknologisk Knutpunkt (VKP) är en tjänst som förenklar integration mellan välfärdsteknologisystem och patientjournaler, speciellt inom kommunsektorn. VKP är en viktig komponent för att stödja politiska mål om digital uppföljning i hemmet i Norge. Tjänsten ska förvaltas och vidareutvecklas, inklusive funktionalitet för delning av data mellan olika behandlingsnivåer inom hälsosektorn, samt flytt från offentligt moln (Azure) till kundens privata moln baserat på Kubernetes.

Vår kund har behov av kompetens och kapacitet för förvaltning och vidareutveckling av VKP och vill därför engagera 2-3 konsulter. Konsulterna kommer att ingå i ett agilt utvecklingsteam som levererar lösningar kritiska för digital kommunikation inom hälsosektorn. Det kan tillkomma andra arbetsuppgifter under uppdragets gång, och kunden kan även använda konsulterna i andra projekt vid behov.

Skallkrav:

  • Minst 3 års erfarenhet av utveckling med .NET Core.
  • Minst 2 års erfarenhet av utveckling på Microsoft Azure och användning av Azure PaaS-tjänster.
  • Erfarenhet av utveckling av REST-baserade API.
  • Erfarenhet av arbete i team baserat på agila principer.
  • Goda kommunikativa färdigheter på norska och engelska, både muntligt och skriftligt.

Börkrav:

  • Erfarenhet av FHIR och Simplifier.
  • Kompetens och erfarenhet av att säkra informationstjänster (OWASP, OAuth, etc.).
  • Erfarenhet av liknande uppdrag/leveranser till hälsosektorn, vilket tillmäts stor vikt vid utvärderingen.
  • Erfarenhet av kontinuerlig utveckling och leverans (CI/CD), gärna med användning av GitLab och/eller Azure DevOps.
  • Erfarenhet av integration/datautbyte mellan välfärdsteknologiska lösningar och elektroniska patientjournalsystem.
Detaljer

Referens:56260

Ort: Hybrid, Trondheim

Omfattning:100%

Startdatum:2024-07-01

Slutdatum:2025-06-30

Option:6+6 månader

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.