Oppdragsbeskrivelse

For kundens regning søker vi nå to til tre konsulenter innen C#/Azure. Vår kunde, ved divisjonen Samhandlingsplattform, utvikler og forvalter tjenester for å samle og gjøre helsedata tilgjengelige for dem som trenger det. Blant disse tjenestene finnes de nasjonale e-helse løsningene Grunndata, E-resept, Kjernejournal, HelseID, Pasientens Prøvesvar og Velferdsteknologisk Knutepunkt. Flere av disse tjenestene er sentrale for et effektivt og velfungerende helsetilbud i Norge.

Det stilles høye krav til robusthet, ytelse, sikkerhet og tilgjengelighet, og de praktiserer agile utviklingsmetoder. De er organisert i ulike team som samarbeider for å løse oppgavene. Oppdraget skal utføres i Trondheim, der teamet praktiserer en hybrid arbeidsmodell med visse ukedager på plass og andre hjemmefra. Konsulentene forventes å tilpasse seg teamets behov for fysiske møter.

Arbeidsplassen er hybrid med plassering i Trondheim og mulighet for arbeid hjemmefra. Du forventes å være på plass tre dager i uken og kan jobbe to dager hjemmefra.

Velferdsteknologisk Knutepunkt (VKP) er en tjeneste som forenkler integrasjon mellom velferdsteknologisystemer og pasientjournaler, spesielt innen kommunesektoren. VKP er en viktig komponent for å støtte politiske mål om digital oppfølging i hjemmet i Norge. Tjenesten skal forvaltes og videreutvikles, inkludert funksjonalitet for deling av data mellom ulike behandlingsnivåer innen helsesektoren, samt flytting fra offentlig sky (Azure) til kundens private sky basert på Kubernetes.

Vår kunde har behov for kompetanse og kapasitet for forvaltning og videreutvikling av VKP og ønsker derfor å engasjere 2-3 konsulenter. Konsulentene vil inngå i et agilt utviklingsteam som leverer løsninger kritiske for digital kommunikasjon innen helsesektoren. Det kan tilkomme andre arbeidsoppgaver under oppdragets gang, og kunden kan også benytte konsulentene i andre prosjekter ved behov.

Skallkrav:

  • Minst 3 års erfaring med utvikling i .NET Core.
  • Minst 2 års erfaring med utvikling på Microsoft Azure og bruk av Azure PaaS-tjenester.
  • Erfaring med utvikling av REST-baserte API-er.
  • Erfaring med arbeid i team basert på agile prinsipper.
  • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.

Børkrav:

  • Erfaring med FHIR og Simplifier.
  • Kompetanse og erfaring med å sikre informasjonstjenester (OWASP, OAuth, etc.).
  • Erfaring med lignende oppdrag/leveranser til helsesektoren, hvilket tillegges stor vekt ved evalueringen.
  • Erfaring med kontinuerlig utvikling og leveranse (CI/CD), gjerne med bruk av GitLab og/eller Azure DevOps.
  • Erfaring med integrasjon/datadeling mellom velferdsteknologiske løsninger og elektroniske pasientjournalsystemer.
Detaljer

Referens:56266

Ort: Hybrid, Trondheim

Omfattning:100%

Startdatum:2024-07-01

Slutdatum:2025-06-30

Option:6+6 måneder

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.