Uppdragsbeskrivning

För kunds räkning söker vi nu en arkitekt – larmvarning och meddelande.

Samtliga vårdföretag hos vår kund använder en eller flera former av larmvarning kopplade till daglig drift. Tjänsterna används både inom somatik, psykiatri och för tekniska ändamål. Larmvarning tillhör affärstjänsten Larm- och meddelandeutbyte inom Sjukhuspartner och levereras idag på mer än 100 platser. Några av applikationstjänsterna inom Larm- och meddelandeutbyte är särskilt kritiska. Med larmvarning menas:

  • Patientsignal
  • Akutlarm (larm som används vid akut behov av ett kliniskt team, till exempel hjärtstopp)
  • Överfallslarm

Ansvarsområden:

  • Bistå i framtagandet av upphandlingsunderlaget, särskilt kravspecifikationen, i samarbete med fackexperter hos Sjukhuspartners tjänsteägare.
  • Säkerställa klargörande av arkitekturkrav och -riktlinjer i samråd med fackexperter och andra intressenter i Sjukhuspartner och Sjukhusbygg (bl.a. relevanta projekt, angränsande tjänsteområden och driftorganisation).
  • Ta ”redaktionellt” ägarskap av kravspecifikationen, bidra med att rensa upp och strukturera dokumentet, följa upp utestående arbete med arbetsgruppen.
  • Organisera och samordna kvalitetssäkring och förankring både internt i projektgruppen och externt med andra SP-intressenter.
  • Delta i upphandlingen (konkurrenspräglad dialog):
    • Hantera och besvara leverantörsfrågor.
    • Granska lösningsförslag och andra delar av leverantörernas svar.
    • Delta i dialogmöten med leverantörer.
    • Bidra till utvärdering och rangordning av erbjudanden.
    • Säkerställa förankring och kvalitetssäkring med projektets arbetsgrupp och andra intressenter när det är nödvändigt.

Skallkrav:

  • Minst 5 års arbetslivserfarenhet/kompetens som lösningsarkitekt för komplexa IT-lösningar i större organisationer.
  • Arbetslivserfarenhet/kompetens med strukturerad kravspecificering för IT-lösningar.
  • Arbetslivserfarenhet/kompetens från genomförande av upphandlingar av IT-lösningar.
  • Arbetslivserfarenhet/kompetens från ledning av team (organisering, samordning, uppföljning).

Önskad erfarenhet/kompetens:

  • Erfarenhet från upphandlingar av IT-lösningar med konkurrenspräglad dialog som upphandlingsprocedur, företrädesvis för offentliga verksamheter.
  • Erfarenhet från ledning av strukturerade arbetsmöten.
  • Domänkunskap om larm- och meddelandevarning inom hälso- och sjukvården.
  • Erfarenhet från IT-projekt inom specialistvården.
  • Respektive erfarenhet från en IT-miljö med 80 000 användare, 16 000 servrar och över 55 000 PC-klienter. Företrädesvis erfarenhet från stora driftsmiljöer på datacenter (on-prem och moln), SDDC, dev/ops/sec och stora switchade nätverk, NaaS och SDN med säkerhetszonteknologier och krypterade stamnät.
  • Erfarenhet av implementering av teknologi i samhällsdrivna byggprojekt.

Personliga egenskaper:

  • Strukturerad.
  • Goda skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor.
  • Leveransorienterad.
Detaljer

Referens:56327

Ort: Oslo, Skøyen

Omfattning:100%

Startdatum:2024-08-07

Slutdatum:2025-05-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.