Oppdragsbeskrivelse

For kundens regning søker vi nå en arkitekt – alarmvarsling og melding.

Samtlige helseforetak hos vår kunde bruker en eller flere former for alarmvarsling knyttet til daglig drift. Tjenestene brukes både innen somatikk, psykiatri og for tekniske formål. Alarmvarsling tilhører forretningstjenesten Alarm- og meldingsutveksling innen Sykehuspartner og leveres i dag på mer enn 100 lokasjoner. Noen av applikasjonstjenestene innenfor Alarm- og meldingsutveksling er særdeles kritiske. Med alarmvarsling menes:

 • Pasientsignal
 • Akuttalarm (alarm brukt ved akutt behov for et klinisk team, for eksempel hjertestans)
 • Overfallsalarm

Ansvarsområder:

 • Bistå i utarbeidelse av konkurransegrunnlaget, særlig kravspesifikasjonen, i samarbeid med fageksperter hos Sykehuspartners tjenesteeier.
 • Sørge for avklaring av arkitekturkrav og -føringer i samråd med fageksperter og andre interessenter i Sykehuspartner og Sykehusbygg (bl.a. relevante prosjekter, tilgrensende tjenesteområder og driftsorganisasjon).
 • Ta ”redaksjonelt” eierskap av kravspesifikasjonen, bidra med opprydding og strukturering av dokumentet, følge opp utestående arbeid med faggruppen.
 • Organisere og koordinere kvalitetssikring og forankring både internt i prosjektgruppen og eksternt med andre SP-interessenter.
 • Delta i konkurransen (konkurransepreget dialog):
  • Behandle og svare leverandørspørsmål.
  • Inspisere løsningsforslag og andre deler av besvarelser fra leverandører.
  • Delta i dialogmøter med leverandører.
  • Bidra til vurdering og rangering av tilbud.
  • Sørge for forankring og kvalitetssikring med prosjektets faggruppe og andre interessenter når det er nødvendig.

Skallkrav:

 • Minst 5 års arbeidserfaring/kompetanse som løsningsarkitekt for komplekse IT-løsninger i større organisasjoner.
 • Arbeidserfaring/kompetanse med strukturert kravspesifisering for IT-løsninger.
 • Arbeidserfaring/kompetanse fra gjennomføring av anskaffelser av IT-løsninger.
 • Arbeidserfaring/kompetanse fra ledelse av team (organisering, koordinering, oppfølging).

Ønsket erfaring/kompetanse:

 • Erfaring fra anskaffelser av IT-løsninger med konkurransepreget dialog som anskaffelsesprosedyre, fortrinnsvis for offentlige virksomheter.
 • Erfaring fra ledelse av strukturerte arbeidsmøter.
 • Domenekunnskap om alarm- og meldingsvarsling innen helsetjenesten.
 • Erfaring fra IT-prosjekter innen spesialisthelsetjenesten.
 • Respektive erfaring fra en IT-miljø med 80 000 brukere, 16 000 servere og over 55 000 PC-klienter. Fortrinnsvis erfaring fra store driftsmiljøer på datasenter (on-prem og sky), SDDC, dev/ops/sec og store switchede nettverk, NaaS og SDN med sikkerhetssoneteknologier og krypterte stamnett.
 • Erfaring med implementering av teknologi i samfunnsdrevne byggeprosjekter.

Personlige egenskaper:

 • Strukturert.
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner.
 • Leveranseorientert.
Detaljer

Referens:56331

Ort: Oslo, Skøyen

Omfattning:100%

Startdatum:2024-08-07

Slutdatum:2025-05-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.