Oppdragsbeskrivelse

For kundens regning søker vi nå etter en konsulent innen IKT.

Ansvarsområder:

 • Bidra til å sikre en overordnet og helhetlig tilnærming til operativ sikkerhet i kundens organisasjon.
 • Ansvarlig for oppsett, konfigurasjon, tilpasninger og endringer av operative sikkerhetsløsninger, inkludert på klienter.
 • Arbeide med robuste og avanserte sikkerhetsløsninger levert både internt og eksternt (sårbarhetsskanning, DDoS, IDS, SOC, IRT, sikkerhetstesting med mer).
 • Være sentral i oppfølgingen og utviklingen av disse sikkerhetsløsningene.
 • Delta i kundens DevSecOps-teamstruktur og være en sentral del av dette.
 • Arbeide tett med svært kompetente ressurser og ta ansvar for kontinuerlig arbeid med sikkerhetsarkitektur, inkludert zero-trust-tilnærming.
 • Bistå med kontinuerlig forbedring av sikkerhetsinnstillinger for klienter (Azure/Intune).

Kvalifikasjoner:

 • Lang og relevant erfaring med operativt sikkerhetsarbeid
 • Inngående erfaring med Azure (sikkerhetsarkitektur, sikkerhetsposisjonering, trusselintelligens)
 • Microsoft Defender
 • Relevante sertifiseringer innen sikkerhet og sikkerhetsstyring
 • Erfaring med komplekse infrastrukturer med svært høye krav til sikkerhet og robusthet
 • Praktisk erfaring fra større IKT-miljøer

Ønskede attributter:

 • Du må være strukturert og løsningsorientert, kunne kommunisere godt med oppdragsgiveren på norsk, være proaktiv og bidra til et godt samarbeid.
 • Du må kunne formulere deg godt skriftlig på både norsk og engelsk.
Detaljer

Referens:56372

Ort: Distans, Tonsberg

Omfattning:100%

Startdatum:2024-10-01

Slutdatum:2025-06-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.