Uppdragsbeskrivning

Vår kund söker nu två konsulter för ett uppdrag kopplat till deras verksamhetsarkitektur, en verksamhetsarkitekt och en operativ verksamhetsarkitekt/Qualiwareadministratör.
De söker en verksamhetsarkitekt som leder arbetet med att utveckla och förvalta den gemensamma verksamhetsarkitekturen. Syftet med arbetet är att kartlägga kundens verksamhetsarkitektur och definiera förmågor. Detta för att skapa en nulägeskarta som kunden kan modellera kring i samband med exempelvis utvecklings- och förändringsprojekt.

Kunden har under 2023 genomfört en datakartläggning som är dokumenterad i Visio. Denna, tillsammans med annan övergripande integrationsdokumentation, behöver överföras till Qualiware med lämplig metodik. Strukturen i Qualiware behöver byggas utifrån att hela kundens IT- och verksamhetsarkitektur ska kunna rymmas och vara strukturerad på ett enhetligt sätt. Det långsiktiga målet är sedan att dokumentera alla kundens processer och delprocesser i Qualiware. Kunden har idag identifierat vissa förmågor, i uppdraget 4 (7) ingår att verifiera dessa samt identifiera/dokumentera flera. Målet är då att kartlägga nuläget utifrån system, information, process och förmågor.

Skallkrav:

  • En (1) verksamhetsarkitekt: denna arkitekt behöver ha relevant utbildning alternativt minst 5 års yrkeserfarenhet, dvs kompetensnivå 2.
  • En (1) operativ verksamhetsarkitekt/Qualiwareadministratör:, denna arkitekt behöver ha relevant utbildning alternativt 3 års yrkeserfarenhet, dvs kompetensnivå 1
  • Erfarenhet av dokumentation i Qualiware
  • 3 års erfarenhet av verksamhetsarkitektur, gärna certifiering
  • Erfarenhet från modelleringsspråk som BPMN, UML eller Archimate samt från modelleringsverktyg
  • Kompetens inom ramverk och metoder kopplat till verksamhetsarkitektur (EA)
  • Agilt arbetssätt
  • Konsulterna ska ha minst fem (5) års respektive tre (3) års erfarenhet samt förmågan att kunna dokumentera och presentera arbetsresultatet på ett pedagogiskt och ändamålsenligt sätt.
  • Beskrivning för två konsulter som styrker att samtliga krav uppfylls. Max 1 sida
Detaljer

Referens:56447

Ort: Stockholm

Omfattning:50-80%

Startdatum:2024-08-19

Slutdatum:2025-02-28

Option:2025-08-31

Ansök senast:2024-06-24

Konsultförmedlare