Uppdragsbeskrivning

För kunds räkning söker vi nu en projektledare för rollen som registerhållare i Svenska Hjärt- och lungregistret.

Huvudsakliga ansvarsområden:

 • Utveckling och drift av registret.
 • Säkerställa att registrets verksamhet är väl förankrad inom relevanta sakkunniggrupper.
 • Ha djupgående kunskaper om registrets innehåll, funktionalitet och resultat, samt kunna representera registret i olika sammanhang både lokalt och nationellt.
 • Vara väl insatt i de regelverk som gäller för kvalitetsregister.
 • Säkerställa att hanteringen av personuppgifter följer allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), patientdatalagen (2008:335) och Socialstyrelsens föreskrifter HSLF-FS 2016:40.
 • Ansvarsfullt hantera registrets ekonomi.
 • I samarbete med deltagande enheter och registercentrum, säkerställa att sammanställning och analys av resultat kontinuerligt är tillgängliga för berörda målgrupper.
 • Vid förfrågan förbereda beslutsunderlag för utlämnande av uppgifter från registret. Beslut om utlämnande fattas av verksamhetsansvarig för Registercentrum Västra Götalandsregionen vid Regionstyrelsen i Västra Götalandsregionen, eller av en utsedd tjänsteman enligt arbetsordningen.

Skallkrav:

 • Medicinskt kunnig inom kardiovaskulär epidemiologi.
 • Erfarenhet av strategisk och operativ ledning av Svenska hjärt- och lungräddningsregistret.

Meriterande:

 • Docent.
 • Erfarenhet av programmering i R och Python.
Detaljer

Referens:56559

Ort: Göteborg, Hybrid

Omfattning:100%

Startdatum:2024-07-01

Slutdatum:2026-04-30

Option:2027-04-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.