Oppdragsbeskrivelse

For kundens regning søker vi nå et rådgivningsteam innen informasjonssikkerhet. Oppdraget er beregnet å ha en varighet på cirka 3 måneder (august-oktober), men konsulentene må være tilgjengelige for en opsjon på 1 ekstra måned. Vår kunde trenger et team på totalt opp til 250% FTE i perioden. Det er ønskelig med ressurser som er spesielt sterke innen strategisk rådgivning innen informasjonssikkerhet, PMO samt utførende ressurser for etablering av rapportering og KPI. Erfaring med informasjonssikkerhetsarbeid innen spesialisthelsetjenesten vil være en betydelig fordel.

Ansvarsområder:

 • Strategisk rådgivning innen informasjonssikkerhet
 • Produksjon av metodikk for prioritering av tiltak i sikkerhetsporteføljen
 • Bistand ved utarbeidelse av kravspesifikasjoner i forbindelse med eventuell anskaffelse av SOC-tjenester
 • Utarbeidelse av KPI og rapportering for arbeid med informasjonssikkerhet innen områdene: tilgangsstyring, NAC, sårbarheter, SOC mm
 • Naturlige oppgaver som inngår i en PMO-funksjon innen et program

Hovedoppgaver:

 • Solid erfaring på strategisk nivå innen informasjonssikkerhet, samt langvarig og dokumentert erfaring innen prosjekt-/programledelse og sertifiseringer som støtter dette
 • Dokumentert erfaring med strategisk rådgivning til store, komplekse organisasjoner med samfunnskritiske funksjoner
 • Dokumentert erfaring med sikkerhetsrelaterte IKT-oppdrag i store, komplekse organisasjoner
 • Dokumentert kunnskap/erfaring med risikobasert og trusselbasert tilnærming i sikkerhetsarbeid
 • Dokumentert, praktisk erfaring med etablering av SOC-tjenester
 • Dokumentert kunnskap om sikkerhetsloven, ugraderte skjermingsverdige objekter og sikkerhetskrav
 • Dokumentert, operativ erfaring fra lignende oppdrag vil være en betydelig fordel, helst innen spesialisthelsetjenesten

Kompetanse og erfaring:

 • Du bør ha økonomisk forståelse og kjennskap til relevante kontraktsstandarder (SSA, PS2000, etc.)
 • Kjennskap til Elements eller andre arkivsystemer vil være en fordel
 • Evne til å arbeide strukturert, grundig og selvstendig
Detaljer

Referens:56860

Ort: Trondheim

Omfattning:100%

Startdatum:2024-08-01

Slutdatum:2024-10-31

Option:2024-11-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.