Uppdragsbeskrivning

Vi sköter just nu en Upphandlare till vår kund. Du kommer genomföra en upphandling avseende ramavtal för Drift och avhjälpande underhåll transportanläggningar med bra kvalitet och till rätt pris.

Skallkrav:

  • Offererad konsult ska ha utfört minst 4-5 drift upphandlingar för motsvarande beställare.
  • Minst 4 års erfarenhet av upphandlingar enligt LOU åt motsvarande beställare.
  • Minst 4 års erfarenhet av upphandlingar enligt AFF.
  • Ska kunna Kommers upphandlingsverktyg.
  • 2 referensuppdrag enligt. Referensuppdragen ska vara intygade av referens i stil med ”konsulten har utfört uppdraget med tillfredsställande resultat”

Utvärdering:

  • Kvalifikationer i form av 2 referensuppdrag enligt ovan. Referensuppdragen ska vara intygade av referens i stil med ”konsulten har utfört uppdraget med tillfredsställande resultat”

Målsättning/förväntat resultat:

  • Genomföra ny upphandling av ramavtal för transportanläggningar med bra kvalitet och till rätt pris. Sekretess Inte mer än vanlig upphandlingssekretess.
  • Ta fram Kravspecifikation, utvärdering och redigering i AFF, tillsammans med upphandlaren i kommunen och beställare i bolagen.
Detaljer

Referens:56876

Ort: Stockholm

Omfattning:75-100%

Startdatum:2024-09-02

Slutdatum:2024-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.