Uppdragsbeskrivning

Vi söker just nu en Automation/DevOps-konsult som har längre praktisk erfarenhet inom Observability, OpenTelemetry samt erfarenhet att driva förändringar i organisationer mot standardisering runt OpenTelemetry.

Du kommer stötta i arbetet med att säkerställa leverans av Observerbarhet i SvS systemstack. Du kommer även stötta befintligt team som idag förvaltar, driver förändringar och förbereder SvS för flytt till Cloud. Stort fokus kommer vara arbetet kring SvS förflyttning från On-Prem till Cloud.

Du kommer att utveckla och implementera funktionalitet baserad på krav och design som tagits fram av arkitekter och kravställare. I detta fall med inriktning mot standardisering kring OpenTelemetry och Observability generellt. Konsulten skall ersätta/täcka upp/komplettera teamet i egenskap av ersättare för resurser som går på föräldraledighet.

Uppdraget innebär att för kundens räkning bland annat:

 • Assistera kunden i att etablera ändamålsenliga Observability förmågor utifrån den redan identifierade behovsbilden.

Några exempel på områden där behovet har identifierats:

 • Tjänster som kommunicerar med varandra i ett micro-services ekosystem
 • Samverkan med och konsumtion av telemetri-tjänster på cloud-plattformar, t.ex. AWS och GCP
 • Skapa struktur och standardisering kring best practices runt telemetri ur ett cloudperspektiv
 • Komplettera det existerande teamet med eftersökt kompetens

För att lyckas i denna roll och i detta uppdrag behöver konsulten även kunna demonstrera följande färdigheter:

 • Analytisk och noggrann
 • Strukturerad med bra framförhållning
 • Självgående och med god förmåga att arbeta i team
 • Pragmatisk, lösningsorienterad och leveransfokuserad

Konsulten ska ha följande utbildning, kunskaper och erfarenheter:

 • Minst tre (3) års erfarenhet av OpenTelemetry
 • Minst fem (5) års erfarenhet från spelbranschen
 • Minst sju (7) års erfarenhet kring Observability/APM
 • Minst fem (5) års erfarenhet av Linux Plattformar
 • Projekterfarenhet innefattande arbete med fokus på APM-verktyg från on-premise till SaaS
 • Minst tre (3) års erfarenhet kring kravställning på log och övervakningsverktyg
 • Minst två (2) års erfarenheter kring uppbyggnad av Observability-infrastruktur. Inkl, OpenTelemetry collectorer samt proprietär APM agenter
 • Minst tre (3) års erfarenhet kring att driva förändringar i en organisation runt införandet av en standardiserad övervakning

Utöver ovanstående bör Systemutvecklaren för detta uppdrag även uppfylla nedanstående mervärdeskrav:

 • Minst fem (3) års erfarenhet kring införande av ny larmsättning, uppsättande av larmrutiner
 • Minst tre (3) års erfarenhet av utveckling i Java
 • Minst tre (3) års erfarenhet av utveckling i .Net
 • Ha erfarenhet av Grafanas LGTM stack
 • Djup förståelse av grundläggande Observabilitymetoder så som R.E.D, U.S.E och RUM

 

Detaljer

Referens:56959

Ort: Stockholm

Omfattning:85-100%

Startdatum:2024-07-22

Slutdatum:2025-03-31

Option:2025-06-30

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.