Uppdragsbeskrivning

Rollen som biträdande förvaltningsledare innebär att tillsammans med förvaltningsledaren hantera alla förekommande arbetsuppgifter som åligger förvaltningsledningen i kundens Geodatasamverkan (SGD). Dessa arbetsuppgifter inkluderar men är inte begränsade till:

 • Avtalsuppföljning
 • Driftmöten med leverantörer av IT-tjänster
 • Kontaktyta mellan SGD och leverantörer gällande allt som är relaterat till SGD (eskaleringar, driftfrågor, servicefönster, uppgraderingar mm)
 • Sammanställande av förbättringsförslag från SGD och uppföljning av dessa gentemot leverantör
 • Sammankallande och ledande av förvaltningsgrupper inom SGD
 • Framtagande av förvaltningsplan
 • Hanterande av ekonomiska frågor som fakturor, budget och uppföljning
 • Hanterande av tidrapportering inom SGD
 • Framtagande av rutiner för samarbetet mellan SGD och leverantörer
 • Samordna och vara kontaktyta för de nätverk som bedrivs inom SGD
 • Leda projekt, undersökningar och andra mindre uppdrag när behov finns

Skallkrav konsulten/konsulterna:

 • Minst fem års dokumenterad arbetslivserfarenhet av att hantera geodata och GIS
 • Erfarenhet från minst tre uppdrag inom kommunal Geodata-verksamhet under de senaste fem (5) åren
 • Minst en av de föreslagna konsulterna ska ha:
  • Minst tio års erfarenhet av vägdata och hur sådan data kan användas i analyser
  • Minst tio års erfarenhet av uppdatering i Sveriges nationella vägdatabas (NVDB)

Konsultföretaget har möjlighet att offerera tre konsulter per konsultprofil.

Konsulten/konsulterna ska ha erfarenhet av ett liknande uppdrag. Detta styrks genom att ramavtalsleverantören till anbudet bifogar en beskrivning av ett motsvarande uppdrag.

Skallkrav på leverantören:

 • Konsultföretaget ska vara helt utan kopplingar till leverantörer som utvecklar liknande geodatasystem och får ej utveckla liknande lösningar som marknadsförs och säljs på marknaden. En helt oberoende stämpel är av yttersta vikt.
 • Konsultföretaget ska ha erfarenhet från minst tre olika uppdrag kring förvaltningsledning för system inom kommunal Geodata-verksamhet under de senaste tre åren
 • Konsultföretaget bör ha erfarenhet från tidigare uppdragsgenomföranden för större samverkan.

Konsultföretaget ska ha erfarenhet från minst tre liknande uppdrag. Detta styrks genom att ramavtalsleverantören till anbudet bifogar en beskrivning av tre motsvarande uppdrag.

Konsultföretaget bör ha erfarenhet från erfarenhet från tidigare uppdragsgenomföranden för liknande större samverkan som Södertörns geodatasamverkan. I de fall erfarenheten uppfylls styrks detta genom att ramavtalsleverantören till anbudet bifogar en beskrivning av motsvarande uppdrag.

Detaljer

Referens:6563

Ort: Stockholm

Omfattning:50%

Startdatum:2023-05-25

Slutdatum:2024-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.