Uppdragsbeskrivning

Region Skåne har genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem (SDV) som ska ersätta ett 20-tal befintliga system för patientadministration och vårddokumentation. Detta program är nu under implementering. Införandet av SDV kommer att innebära att många befintliga system och tjänster ersätts, men också ett omfattande arbete med att integrera SDV med en uppsjö av de system och tjänster som skall vara kvar i landskapet.

Med detta som bakgrund söker Region Skåne nu en mjukvaruarkitekt med fallenhet för teknisk projektledning för SDV Integration. Du kommer ha som uppgift att framgångsrikt färdigställa integrationer där du utgör det tekniska navet mellan integratörer, systemförvaltning, verksamhet, andra delprojekt och leverantörer i arbetet med att testa, implementera och driftsätta integrationer.

SDV-programmet är inne i testfas. Klimatet inom Integrationsprojekten kräver resurser som snabbt kan sätta sig in i nya utmaningar, analysera situationen och ta de kontakter som behöver tas och driver outtröttligt fram lösningar och implementationer. För att vara framgångsrik i rollen behöver du som integrationskoordinator boka, planera, driva och dokumentera 5 olika sessioner dagligen (möten, workshops etc.).

I detta uppdrag behöver du agera som driven integrationsarkitekt och även behöva planera upp ingående parters arbete och följa upp exekveringen – motsvarande en teknisk projektledare. Beroende på erfarenheter kan tonvikt på endera rollerna vara av intresse.

Som individ eftersöks följande:

 • Du är en driven konsult med förmåga att planera och genomföra problem
 • Du är problemlösare och kan ta dig an utmaningar, oavsett tekniknivå
 • Du tar tag i och föreslår lösningar i samband med att du eskalerar problem
 • Du ser sällan dig själv ha ha tid över ”och vänta på svar” – utan snarare hittar vägar för att skapa framdrift i även de krångligaste situationer

Rollen kräver att du har:

 • Tidigare erfarenhet från integrationsarbete mellan system
 • God teknisk kompetens avseende teknologier för integrationer i stora och komplexa miljöer
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift
 • Erfarenhet att planera och genomföra tekniska workshops
 • Förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
 • Förmåga att outtröttligt framdriva progress i stundvis röriga situationer
 • Helhetssyn och verksamhetsförståelse: förmåga att koppla ihop behov från verksamhet med nödvändigt IT-stöd och konsekvenser relaterat till detta ner på tekniknivå
 • Arbetat i systemintegrationsprojekt tidigare och gärna hälso- och sjukvårdserfarenhet
 • Designat och drivit integrationer, har en djup förståelse över integrationsarbetet och hur det ter sig under olika faser för att komma i mål

Tillhör kategori

Arkitektur – Lösningsarkitekt

 

Upgraded People tillsammans med Region Skåne agerar i enighet med och står bakom EUs och Sveriges sanktioner mot Ryssland och de som omfattas av dessa. Det medför att leverantörer som svarar på anbud för att leverera kompetens via Upgraded People till Region Skåne ger egen garanti om att leverantören ej omfattas av sanktionerna, och sedermera står bakom dessa med samma ståndpunkt.

Detaljer

Referens:8277

Ort: Lund

Omfattning:100%

Startdatum:Omgående

Slutdatum:2023-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.