Uppdragsbeskrivning

Vår kund önskar en senior projektledare till ett pågående arbete med att genomföra en orienterande förstudie samt förbereda upphandling av nytt lönesystem.

Uppdraget går ut på att projektleda arbetet, säkra framdrift och samordna specialister från upphandling, IT, HR, ekonomi och kärnverksamhet. I uppdraget ingår även att samarbeta nära med aktuella beställare, resursägare och övriga strategiska beslutsfattare.

Förstudien syftar till en omorientering inom stödprocessområdet HR/lön, med anledning av att en större upphandling som kunden gjorde under 2019 nyligen resulterat i att avtalet med tilldelad leverantör sagts upp i förtid per april 2023. Erfarenheter från perioden 2019 – 2023 ska tas tillvara (ex. inom teman som upphandling, affär, projekt, processindelning), men målet är att – i nära samarbete med beställaren och dennes ev. styrgrupp –komma till beslut om strategiska och taktiska förutsättningar för en (eller möjligen flera) upphandling(-ar).

Skallkrav:

  • Erfarenhet av att projektleda systemrelaterade förstudier/analyser
  • Erfarenhet av att projektleda systemrelaterade projekt/uppdrag 1.4.2
  • Erfarenhet av att leda, coacha och skapa förutsättningar för delprojektledare, el. motsvarande, i tidigare uppdrag

Börkrav:

  • Erfarenhet av projektledaruppdrag inom offentlig sektor, särskilt kommun
  • Erfarenhet av projektledaruppdrag inom processområde HR och/eller lön, särskilt kommun
  • Helhetssyn – förmåga att samordna arbetet med olika intressenter, se helheter och planera arbetet på ett sådant sätt att det skapar framförhållning inför kommande moment
  • Samarbetsorienterad – förmåga att skapa förutsättningar för delprojektledare och övriga samarbetspartners/intressenter att leverera/bidra med rätt sak vid rätt tidpunkt
  • Kommunikativ – förmåga att anpassa budskap om projektets mål, framdrift och syfte till olika målgrupper
  • Strategisk – förmåga att se det enskilda projektet i ett större sammanhang, och agera och kommunicera med förståelse för beställarens långsiktiga visioner
Detaljer

Referens:8496

Ort: Uppsala

Omfattning:100%

Startdatum:2023-07-01

Slutdatum:2023-11-01

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.