Uppdragsbeskrivning

För detta uppdrag söker vår kund en erfaren konsult som ska tillhöra enheten för systemförvaltning och utveckling. Enheten ansvarar för tjänsteutvecklingen och IT-arkitekturen på IT-avdelningen samt utför ett antal utvecklings- och förvaltningsuppdrag. Uppdragen varierar i omfattning och gemensamt för aktiviteterna är att de syftar till att vara centrala tjänster och därigenom komma hela kunden till del. Arbetet inom enheten är organiserat i projekt och förvaltningsobjekt med egna agila utvecklingsteam.

I detta uppdrag kommer du att leda uppbyggnaden av en helt ny funktion som ska förse kundens verksamhetsdelar med data för beslutsstöd. Under etableringen kommer du att arbeta med chefer och nära intressenter för att funktionen ska utvecklas så ändamålsenligt som möjligt.

Till att börja med kommer du att arbeta för att bemanna funktionen med kompetenser som tillsammans har förmågan att omsätta verksamhetens behov av beslutsstöd till faktiska lösningar. När funktionen har tillräcklig förmåga kommer du att vara ledande i kartläggningen av verksamhetens behov av beslutsstöd och ta fram en plan för genomförande. Lösningarna tas fram iterativt enligt agila principer och designas med ett helhetsperspektiv enligt gällande lagar, regler och strategiska målsättningar. Lösningarna förväntas innefatta organisation, processer, teknik, informationsmaterial och riktlinjer för ett långsiktigt framväxt av centralt stöd för att förse kunden med beslutsunderlag.

För att nå målen kommer du att samverka med behovs- och kravställare, arkitekter samt informations- och dataägare. Du förväntas också leda uppbyggnaden av funktionens förmåga att förvalta framtagna lösningar för beslutsstöd så att dessa kan återanvändas av kundens verksamhetsdelar under lång tid på ett kostnadseffektivt sätt.

För detta uppdrag läggs stor vikt vid personliga egenskaper.

Till arbetsuppgifterna hör:

 • Vägleda kunden i organiseringen kring en central funktion för beslutsstöd
 • I samråd med berörda resursägare säkerställa att roller på operativ nivå i funktionen är bemannade
 • Upprätthålla en aktuell bild av kundens behov av beslutsstöd och dess prioriteringar
 • Utarbeta en plan för funktionen och utvecklingsinsatserna
 • Prioritera och besluta inom ramen för uppdragets plan
 • Säkerställa att funktionen och externa resurser som kravställare och dataägare
  förhåller sig till planen
 • Kontinuerligt rapportera status och avvikelser till portföljkontorsfunktion och
  styrgrupp
 • Samordna aktiviteter med andra förvaltningsuppdrag och projekt

Arbetet bedrivs i nära samarbete och samförstånd med uppdragets övriga resurser, arkitekter och chefer. Utöver detta ingår även att samverka med andra ledande förmågor på enheten för att utbyta erfarenhet och kunskap inom sin domän.

Tjänsten är på heltid, och arbetet är förlagt till kundens lokaler i Stockholm. Det finns möjlighet att utföra en del av arbetet på distans efter överenskommelse med kunden. Hybridarbete är väl fungerande på enheten.

Skallkrav:

 • Erfarenhet (minst 5 år) som verksamhetsutvecklare inom området datadrivet beslutsstöd för stora organisationer (>500 anställda)
 • Erfarenhet (minst 5 år) av behovsanalys och/eller kravanalys avseende datadrivet beslutsstöd för stora organisationer (>500 anställda)
 • Erfarenhet (minst 3 år) av visualisering av data utifrån verksamhetens behov av beslutsstöd
 • Erfarenhet (minst 3 år) av att leda verksamhetsutvecklingsteam enligt agila principer
 • Erfarenhet (minst 3 år) av att leda förvaltnings- eller utvecklingsuppdrag med webbtjänster för beslutsstöd
 • God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska

Börkrav:

 • Erfarenhet (minst 3 år) av verksamhetsutveckling av datadrivet beslutsstöd i utbildningsdomänen
 • Erfarenhet (minst 3 år) av verksamhetsutveckling av datadrivet beslutsstöd inom forskningsverksamhet
 • Erfarenhet (minst 2 år) av behovs-/kravanalys för beslutsstöd med verksamhetsdata, som ex. från ekonomi eller HR
 • Erfarenhet (minst 3 år) av utveckling av data pipelines för beslutsstöd
 • Erfarenhet (minst 3 år) av verksamhetsutveckling inom högskola eller universitet
Detaljer

Referens:8683

Ort: Delvis distans, Stockholm

Omfattning:100%

Startdatum:2023-08-15

Slutdatum:2024-08-31

Option:2026-08-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.