Uppdragsbeskrivning

Skånetrafiken har idag ett antal system som används av verksamheten på olika sätt. Flera av systemen levereras idag av externa systemleverantörer samtidigt som de även har system som utvecklas och har utvecklats inom Skånetrafiken.

Skånetrafiken har behov av en ny modell för mjukvaruutveckling för att säkerställa att de använder våra resurser på ett effektivt sätt för de system som utvecklas inom Skånetrafiken.

Övergripande mål med detta initiativ:

 • Säkerställa gemensam struktur, roller och ansvar samt ett ändamålsenligt arbetssätt
 • En ändamålsenlig och implementerad mjukvaruutvecklingsmodell
 • Modellen ska integreras med och stödja Skånetrafikens övergripande mål, huvudprocess och andra stödprocesser

Som processutvecklare i detta uppdrag kommer du att arbeta tillsammans med en arbetsgrupp för utvecklingsmodellen.

För respektive område kommer du att ansvara för att följande arbete görs tillsammans med arbetsgruppen: 

 • Planering av upplägg och tidplan
 • Kommunikationsplan för status och uppföljning
 • Behovsanalys för den nya modellen med hänsyn till intressenternas behov
 • Definiera strukturer, roller, ansvar (kommunikation, Stakeholder Management etc.)
 • Kartlägga, identifiera, systematisera, existerande verksamhetssystem/produkter
 • Inspiration – ta fram exempel på hur andra jobbar
 • Inventera och utred möjliga modeller, fördelar och nackdelar
 • Ta fram rekommendation och beslutsunderlag för val av modell
 • Ta fram plan för införande  (inklusive kommunikation, förändringsledning, utbildning av personal och övergångsplaner från befintliga processer etc.)
 • Införande av modellen Utvärdera dess prestanda under en testperiod
 • Justera och förbättra de nya modellerna baserat på testperiodens resultat
 • Dokumentera de nya modellerna och dess implementering

Vi söker dig som agerar på eget initiativ och får saker att hända! Du samarbetar väl och gärna med andra och delar kunskaper och erfarenheter. Vi tror du har lätt för att ta kontakt med nya personer och vet vilka frågor du ska ställa för att få de svar du behöver. Som person är du ansvarstagande och relationsskapande och förstår värdet i att sätta dig in i verksamhetens behov.

Erfarenhetsmässigt söker vi dig som har:   

 • Teknisk bakgrund inom verksamhetsnära IT Erfarenhet av förvaltnigsmodeller (ITIL, PM3 etc)
 • Förståelse kring mjukvaruutveckling och mjukvaruutvecklingsmodeller (Agile, Scrum, SAFe, Kanban etc.)
 • Erfarenhet av projektledning och projektplanering
 • Erfarenhet av förändringsarbete och förändringsledning
 • Förmåga att analysera data och identifiera mönster
 • Förmåga att kommunicera tydligt och effektivt både skriftligt och muntligt
 • Att leda och driva workshops
 • Kartläggning av verksamhetsprocesser och analys av verksamheters behov

Uppdraget är i Malmö, men resor till Hässleholm förekommer.

Tillhör kategori

Ledning & Styrning – Processutvecklare

 

Upgraded People tillsammans med Region Skåne agerar i enighet med och står bakom EUs och Sveriges sanktioner mot Ryssland och de som omfattas av dessa. Det medför att leverantörer som svarar på anbud för att leverera kompetens via Upgraded People till Region Skåne ger egen garanti om att leverantören ej omfattas av sanktionerna, och sedermera står bakom dessa med samma ståndpunkt.

Detaljer

Referens:8798

Ort: Malmö

Omfattning:100%

Startdatum:2023-08-14

Slutdatum:2023-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.