Uppdragsbeskrivning

Region Skåne implementerar med hjälp av Oracle ett digitalt vårdsystem, Skånes Digitala Vårdsystem (SDV), för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter.

Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. För mer information om SDV, se https://vardgivare.skane.se/tema/skanes-digitala-vardsystem-sdv/

SDV söker nu en koordinator till området SDV Invånarupplevelse för att koordinera arbetet inom innehållsutveckling för invånarkommunikation.

Uppdraget innebär att vara delaktig och drivande i krav och designarbete, koordinera kommunikationsuppdraget inom SDV och driva frågor tillsammans med andra workstreams och deras leverantörer. Vidare ingår att skapa förutsättningar för att följa redan inarbetade processer inom SDV. Att skapa underlag för förändringar och beslut är en självklar del av vardagen. Det ingår också i uppgiften att leda demonstrationer och proof of concept-sessioner.

En koordinator arbetar med att assistera förstudier, projekt och andra aktiviteter i design och lösningsförslag av invånarkommunikation utifrån de krav och förutsättningar som är aktuella.

Vi efterfrågar en person som kan arbeta självständigt, även i direktkontakt med verksamheten. Med tanke på leveranstider söker vi en person med tydligt fokus på leverans och förmåga att hantera flera aktiviteter parallellt. Det är önskvärt med insikt och förståelse för regionens verksamhet och arbetssätt.

För att på bästa sätt kunna hantera denna roll krävs operativ erfarenhet av att driva design- och datainsamlingsarbete. Stor förmåga att agera lösningsorienterat och flexibelt och kunna agera i olika miljöer med olika intressenter är önskvärt.

Vi ser gärna att du har följande erfarenhet och kompetens: 

  • Erfarenhet från arbetet inom SDV programmet
  • Erfarenhet av arbete i en internationell miljö med engelska som arbetsspråk i tillägg till svenskan
  • Goda ledaregenskaper och förmåga att hantera människor med både teknisk och verksamhetsmässig bakgrund
  • Starkt drivande och ger dig inte förrän du har löst din uppgift
  • Van att arbeta agilt
  • Strukturerad och flexibel, samt har förmåga att navigera i ett komplext projekt

Tillhör kategori:

Ledning & Styrning – Uppdragsledare

 

Upgraded People tillsammans med Region Skåne agerar i enighet med och står bakom EUs och Sveriges sanktioner mot Ryssland och de som omfattas av dessa. Det medför att leverantörer som svarar på anbud för att leverera kompetens via Upgraded People till Region Skåne ger egen garanti om att leverantören ej omfattas av sanktionerna, och sedermera står bakom dessa med samma ståndpunkt.

Detaljer

Referens:8804

Ort: Lund

Omfattning:100%

Startdatum:2023-08-07

Slutdatum:2023-12-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.