Uppdragsbeskrivning 

Till detta uppdrag söker vi en projektledare med djup kunskap om infrastrukturtjänster. Du ska ha mycket god förmåga att driva utredningsarbete samt projekt.

Kunden genomför en upphandling av nytt journalsystem. I samband med bytet av journalsystem kommer den digitala infrastruktur som journalsystemet använder sig av att behöva förändras. Anledningen till det är att kunden av olika anledningar behöver losskoppla sig från betydande delar aven samarbetspartners infrastruktur. Losskopplingen gäller främst infrastruktur till stöd för alla de egna system som kunden förfogar över men som ska integreras med det nya Journalsystemet. Kunden har för avsikt för att så långt möjligt använda sig av nationella tjänster för att möta behovet av att etablera en mer adekvat egen digital infrastruktur för sin hälso- och sjukvårdsverksamhet.

Avropet omfattar en analys/förstudie av hur kunden skall bygga upp en mer adekvat egen digital infrastruktur (för hälso och sjukvård) genom att nyttja nationella infrastrukturtjänster givet att de skall byta journalsystem. Nyttjandet gäller till viss del för själva journalsystemet men främst för övriga system som ingår i den Best-Of-Bread arkitektur/modell som kommer att etableras.

Skallkrav:

  • Djup kunskap om infrastrukturtjänster
  • God kännedom om olika arkitekturer och då speciellt IAM-arkitekturen
  • Erfarenhet av att driva utredningsarbete kopplat till digital infrastruktur
  • Erfarenhet från kommunal verksamhet och/eller offentlig förvaltning

Börkrav:

  • Kännedom om infrastrukturtjänster
  • Kännedom om IAM-arkitektur
  • Erfarenhet av att driva projekt kopplade till infrastrukturtjänster
Detaljer

Referens:8824

Ort: Distans, Visby

Omfattning:50%

Startdatum:2023-06-23

Slutdatum:2023-11-17

Option:2025-03-31

Konsultförmedlare

Det går inte längre att söka den här tjänsten.