28 oktober 2023

En myndighet i Stockholm får administrativt stöd av två konsulter vars uppdrag varar i tre respektive fem månader. Konsulterna ska i sina roller genomföra analyser av ekonomiska och organisatoriska konsekvenser inom ett antal fokusområden samt agera administrativt stöd i frågor om planering, organisering och utvecklingsarbete.