7 augusti 2023

En myndighet i Stockholm har fått hjälp av oss att anlita en konsult som kommer att agera expert och ingå i en expertgrupp. Tillsammans med gruppen kommer konsulten att granska förslag till enkätfrågor samt tolka och analysera resultaten. Hen kommer även att granska förslag på texter och data, och tolka och analysera denna. Uppdraget väntas pågå i sju månader.