14 juni 2023

En lösningsarkitekt kommer under sju månader att arbeta i befintliga och nya projekt för kund inom fordonsbranschen.