16 oktober 2023

En myndighet i Stockholm har fått hjälp av oss att hitta en konsult som fram till slutet av december 2025 kommer att agera sakkunnig i arbetet med nivåstrukturering.