5 april 2023

En svensk statlig förvaltningsmyndighet får hjälp av Upgraded People AB med att hitta 2 experter och 1 utredare. Dessa kandidaters uppdrag kommer vara under 1 år.

Upgraded People AB finner även åt en annan förvaltningsmyndighet en ersättare som kommer agera projektledare/förändringsledare. Under 5 månader kommer detta projektet pågå.