30 augusti 2023

En expert inom Power BI har blivit tillkallad för att arbeta med en kund verksam inom möbelindustrin. Konsulten kommer att leverera sin specialistkompetens kring en dataplattform under en månads tid.