Upgraded fortsätter sin starka tillväxtresa från 2023 och omsätter 130 Msek i januari att jämföra med 69,4 Msek i januari 2023. Det innebär en tillväxt om hela 87,3%.

Nya affärer och uppdrag

Vi har under årets första månad tilldelats flera nya spännande uppdrag inom såväl offentlig som privat sektor. Ser man till den privata sektorn så är det framförallt inom segmenten bank, finans och försäkring; energi och fordonsindustrin som det rör på sig allra mest. Inom den offentliga sektorn fortsätter vi att stärkas med utökat förtroende från statliga myndigheter, kommuner och regioner. Vi märker också av effekterna av ett allt starkare varumärke i det att vi under månaden fått ett flertal spännande förfrågningar från marknaden från kunder som sträcker ut en hand för ett initierat samarbete.

Upgradeds position på marknaden fortsätter att stärkas och vi har höga ambitioner framåt. Jag vill framföra ett stort tack till alla våra fantastiska medarbetare, kunder och samarbetspartners som gör denna fantastiska tillväxtresa möjlig. Jag ser med stor tillförsikt fram mot resterande del av 2024 säger Birgitta Hedegård, VD Upgraded People AB.

 Om Upgraded

Upgraded erbjuder marknaden skräddarsydda lösningar för att möta sina uppdragsgivares unika behov och önskemål, vi har en inriktning mot tjänster som leder den digitala transformationen framåt för att sömnlöst ta sig an framtidens utmaningar och möjligheter. Upgradeds uppdragsgivare återfinns både inom offentlig och privat sektor med över 1000 konsulter i uppdrag.  Vi tillhandahåller rätt resurs i rätt tid för att möjliggöra våra kunders mål och visioner till gagn för individen, organisationer och samhället. Vi har en inriktning mot tjänster som leder den digitala transformationen för att sömnlöst ta sig an framtidens utmaningar och möjligheter.

Publicerad av
Nathalie Hellgren
Dela