21 september 2023

En myndighet i Stockholm utökar sina team med hela sex nya konsulter som kommer att arbeta med varierad omfattning. Konsulterna är specialiserade inom allt från utvärdering, utredning och nationella riktlinjer till mer tekniska färdigheter så som Microsoft 365 och webbplattformar.