24 oktober 2023

En myndighet i Stockholm får stöttning av fem nya konsulter som under varierande tidsperioder kommer att arbeta som bland annat projektledare och inom Service Desk. Även en kund i Göteborg får stöttning av nya konsulter, en testledare och en mjukvaruutvecklare vars uppdrag sträcker sig ett år fram.