29 september 2023

En Software Development Engineer kommer under ett års tid att arbeta tillsammans med vår kund inom medicinteknik i Stockholm. I rollen kommer hen bland annat att utvärdera teknologier och arbeta med kravställning.