Upgraded går mot strömmen och visar återigen på starka siffror när resultatet från årets första nio månader 2023 presenteras. Upgraded ökar omsättningen med hela 51,2% till 705,2 Msek (466,2 Msek). I september omsätter företaget för första gången över 100 Msek på en enskild månad då omsättningen landar på 108 Msek.

– Efter ett 2023 som hitintills varit tufft för många, med en svagare ekonomi och en förändrad marknad, är jag otroligt stolt över alla våra medarbetare och de resultat som vi har skapat tillsammans på Upgraded säger Birgitta Hedegård, VD på Upgraded.

2022 var ett rekordår för Upgraded. Under året ökade omsättningen dramatiskt med 44,5% i jämförelse med föregående år och nådde för helåret en omsättning om 701,4 Msek vilket man redan nu passerat på årets första nio månader.

När sifforna för årets första nio månader av 2023 redovisas finns inga tecken på att framgången stannat av. Upgraded har fortsatt öka sin omsättning med hela 51,2 procent, vilket innebär att man totalt landar på 705,2 Msek. Företaget har också tecknat ett flertal stora strategiska ramavtal vilket tillsammans med en fortsatt utveckling av relationen med redan befintliga kunder kommer att bidra till en fortsatt mycket positiv utveckling och tidigare prognos att Upgraded för 2023 som helår skall omsätta över 1 miljard står fast.

Arbetet med företagets geografiska expansion fortsätter med etableringar i Danmark och Norge där man upplever ett starkt intresse och fortsätter att rekrytera nyckelindivider.

Framgången beskriver Birgitta Hedegård till stor del beror på Upgradeds starka företagskultur.

– Vi lägger stor vikt vid att skapa en företagskultur där alla ska trivas. När man skapar en arbetsplats tillsammans med medarbetarna och låter allas olika egenskaper och kompetenser ta plats kommer inte bara varje enskild person, utan även hela verksamheten, att utvecklas. Vårt gedigna arbete med att hitta rätt kompetens och samarbetspartners grundar sig i ett gediget sourcingarbete och skickligt hantverk. I dessa tider sätts högre krav på att hitta nischad spetskompetens i kombination med en snabbhet som ställer stora krav på tillgänglighet och närvaro hos medarbetarna på Upgraded, något som vi lyckats med och som syns i våra siffror.

Publicerad av
Nathalie Hellgren
Dela