7 april 2023

Upgraded People AB bidrar åt aktiebolag inom transporttillverkning med en projektledare som förväntas uppnå sitt mål under en period på 9 månader.

En testledare vänder sig till Upgraded People AB för att finna sin nästa utmaning. Hos en förvaltningsmyndighet kommer testledaren att få verka inom under 2 månader.

Multinationell koncern med fokus på tillverkning av utomhusprodukter får hjälp av Upgraded People AB med att finna deras nästa BI utvecklare och nya BI Frontend ansvarig. Under 4 månader samt 2 månader kommer uppdragstagarnas projekt att pågå.