29 augusti 2023

En kommun i västra Sverige har signerat avtal med en kravhanterare som ska stötta kommunen under ett 18 månaders projekt. Kravhanterarens ansvar är att säkerställa att projektet följer krav och genomförs på ett strukturerat sätt.

En myndighet i Stockholm får hjälp av två konsulter som ska arbeta med dem i fyra respektive sju månader och verka som förstudieledare och projektledare.