7 september 2023

En domänarkitekt är signerad för ett längre uppdrag hos ett statligt affärsverk. Konsulten kommer tillsammans med verksamhetsarkitekter att leda verksamhetens arkitektoniska arbete.

Ytterligare en myndighet har fått hjälp av Upgraded med deras kompetensförsörjning. Denna gång gäller det en utredare som ska bidra i arbetet med att ta fram ett underlag för en utvecklad nationell demensstrategi.

Vår kund i Södertälje har påbörjat ett högriskprojekt och kommer därmed få stöttning av en konsult under åtminstone två år. Konsulten kommer att ingå i det utvecklingsteam som är utsett att arbeta med projektet.