23 augusti 2023

Ett företag som arbetar med utveckling av säkerhetssystem får under en kort period hjälp av en konsult som ska verka som Point of Contact inom GIS.

Under drygt ett år ska en konsult verka hos en myndighet i Stockholm. Där kommer hen ingå i en grupp som ska identifiera vilka aktiviteter som ska utföras under nästkommande år.