31 augusti 2023

Två konsulter kommer att arbeta hos två separata lärosäten. En av dem kommer att stödja ledningsgruppen under en period av fem månader genom att fokusera på grupputveckling. Denna insats kommer att integreras med den pågående processen för ledningsarbete och inkludera reflekterande grupputveckling. Den andra har signerat ett kort avtal på en vecka, där konsulten ska förmedla sin expertis under ett antal föreläsningar.