5 september 2023

Ett universitet får under 4 månader hjälp av en specialist inom trådlösa nätverk som ska verka som stöd och support vid uppgradering och vidareutveckling av läroverkets nätverk.