1 april 2023

Upgraded People AB hjälper svensk statlig förvaltningsmyndighet att hitta sin nästa expert. Under 4 månader kommer uppdraget att vara under.

En junior digital designer blir tilldelad ny utmaning av Upgraded People AB hos en bank. I 5 månaders tid förväntas designern att verka hos banken.