Upgraded People har nyligen vunnit ett eftertraktat ramavtal värt 400 miljoner kronor med Adda Inköpscentral för Stockholms län. Avtalet, som är det femte vunna ramavtalet under 2023, sträcker sig över fyra år och markerar en betydande framgång för företaget.

Det nya ramavtalet med Adda Inköpscentral är ett betydelsefullt steg framåt för Upgraded People som sedan tidigare har etablerat sig som en betrodd partner inom konsultförmedling för den offentliga sektorn. Detta ramavtal är ett kvitto på att det gjorts med gott resultat. Med en gedigen erfarenhet av att utveckla skräddarsydda lösningar för att möta de komplexa behoven inom offentliga organisationer, har förtroendet från Adda Inköpscentral vunnits för att leverera kompetenta konsulter under de nästkommande fyra åren i Stockholms län. De kompetensområden som omfattas är verksamhetsutveckling och strategi, ekonomistyrning, process- och organisationsutveckling, analys och metod, HR och kompetensförsörjning, utveckling och stöd inom ledarskap och medarbetarskap samt handledare med psykoterapeutisk vidareutbildning.

Detta nyligen vunna avtal markerar en imponerande prestation för Upgraded People, som nu säkrat sitt femte ramavtal på bara ett år. Denna bedrift står som ett tydligt bevis på företagets starka position och förmåga att leverera högkvalitativa lösningar inom den offentliga sektorn.

Som en följd av detta avtal planeras en utökning av personalstyrkan inom teamet som arbetar mot den offentliga sektorn, allt för att på bästa sätt kunna möta kundens behov.

– Det var verkligen en givande upplevelse att både delta i upphandlingen med Adda och att vinna den. Det är en bekräftelse på vårt hårda arbete och vår förmåga att möta kundens behov, och jag ser fram emot att följa vårt arbete med vår nya och stora kund, säger Oskar Bolin som arbetar med Upgradeds offentliga kunder. Bolin var med i upphandlingsprocessen och har god erfarenhet från nuvarande kunder inom offentlig sektor.

Med en ny VD och nya volymavtal siktar Adda högt och satsar än mer på deras uppdrag att driva på digitaliseringen. Med hjälp av Upgraded People kommer Addas kompetensbehov inom Stockholms län att säkras.

Om Adda Inköpscentral

Addas Inköpscentral har specialiserat sig på att underlätta inköpsprocessen för offentliga verksamheter. De fungerar som en samordnande enhet för inköp och upphandlingar. Offentliga verksamheter kan med fördel dra nytta av deras kunskap och erfarenhet för att göra välgrundade inköpsbeslut.
Publicerad av
Sarah Blicher
Dela