Upgraded People stänger första kvartalet 2023 med att ha kontrakterat hela tre nya kunder i mångmiljonklassen. Upgraded kommer som oberoende mäklare att leverera IT-konsulter till Region Skåne, Växjö kommun och Lunds universitet. Avtalen löper över fyra år och uppgår till ett totalt värde på nära 3 miljarder kronor.

– Det känns fantastiskt roligt att ha fått detta fina förtroende av kunderna och vi kommer se till att möta deras förväntningar med absolut perfektion. Vi är självklart väldigt stolta över att det är Upgraded som får ta sig an dem här uppdragen, säger Linda Sundlöf, COO på Upgraded.

Upgraded People är konsultmäklare och förmedlar konsulter specialiserat inom, men inte uteslutande till, hela IT-området. Upgradeds roll är att som oberoende mäklare leverera IT-konsulter som matchar det behov som finns hos kunderna och samtidigt säkerställa att den höga kompetensnivå som eftersträvas uppfylls över tid.

– För oss på Upgraded är det här ett historiskt kvartal med tanke på de höga värdena på avtalen och att få inleda samarbeten med dessa fina prestigekunder. Vi siktar mot, och kommer med största sannolikhet, att gå från ett miljon- till miljardbolag under 2023 vilket självklart känns otroligt spännande och stort. En tydlig milstolpe för de flesta företag, säger Linda Sundlöf.

Avtalet med Region Skåne är den största affären sedan Upgraded startade 2010 och ett tydligt kvitto på den starka utveckling företaget gjort under de senaste åren. Framgången menar Linda Sundlöf till stor del beror på Upgradeds tydliga och öppna relation med både kunder, kollegor och konsulter vilket skapar ett förtroende med snabbfotat och flexibelt samarbete.

– Det är viktigt att inte glömma bort att affärer sker mellan människor. Vi skapar förtroende hos de människor vi möter genom att vara öppna och ärliga med vad vi kan leverera och samtidigt vara lyhörda i vad kunden efterfrågar, säger Linda Sundlöf.

Publicerad av
Matilda Edlund
Dela