1 september 2023

En utbildare kommer att ta ansvar för fem kurser inom IT som sträcker sig över två terminer.

En bank i Stockholm har signerat avtal med en DevOps Engineer för ett uppdrag på 15 månader. Konsulten kommer huvudsakligen att vara ansvarig för att designa, implementera och underhålla kundens GitHub-infrastruktur för att stödja deras utvecklings- och produktionsmiljöer.

En kravanalytiker har funnit sin nästa utmaning hos en myndighet. Där kommer hen att arbeta med att identifiera och analysera verksamhetens behov som krävs för att skapa ett modernt IT-stöd.