Året 2023 har varit ett rekordår för Upgraded People AB som presenterar en omsättningstillväxt på 51 % och omsätter för helåret 1 058 Msek (701 Msek).  Under året har vi arbetat intensivt med att diversifiera tjänsteutbudet, stärka samarbeten och förbättra kundupplevelsen. Ser man till de senaste tre åren så är omsättningstillväxten 322 %.

Att gå mot strömmen och kunna presentera en så kraftig tillväxt i den svagare konjunkturen som präglat 2023 känns fantastiskt kul och är ett bevis på vilken kompetens och drivkraft som finns i organisationen säger Birgitta Hedegård, VD för Upgraded People AB.

Upgradeds tillväxtfilosofi bygger på en organisk tillväxtresa. Att växa organiskt är en grundförutsättning för att ett tjänstedrivet företag skall utvecklas och behålla sin attraktionskraft för såväl medarbetare som kunder och samarbetspartners. Kulturen i företaget och genomförandekraften i varje individ är det som gör Upgraded till vad det är och resultatet talar för sig självt fortsätter Birgitta.

Upgraded erbjuder marknaden skräddarsydda lösningar för att möta sina uppdragsgivares unika behov och önskemål. Vi tillhandahåller rätt resurs i rätt tid för att möjliggöra våra kunders mål och visioner till gagn för individen, organisationer och samhället. Vi har en inriktning mot tjänster som leder den digitala transformationen för att sömnlöst ta sig an framtidens utmaningar och möjligheter.

Vi verkar i dag över ett stort flertal branschsegment på den nordiska marknaden så som:

 • Bank, finans och försäkring
 • Offentlig sektor
 • Tillverkningsindustrin
 • Retail
 • Transport
 • Energisektorn
 • Telekom

Med 15 års erfarenhet från att verka som en kompetenskatalysator för framåtlutade företag och organisationer inom såväl privat som offentlig sektor så har vi ett gediget nätverk av specialister inom ett stort spektrum av tjänster såsom Systemutvecklare, Projektledare, Arkitekter, Testare, Testledare, Managementkonsulter, Förändringsledare, Copys, AD:s, UX/UI, SEO/SEM, BI, AI m.fl. alltid redo för att stödja våra uppdragsgivare.

Viktiga händelser under året

 • Ny VD i Birgitta Hedegård med mångårig erfarenhet från ledande positioner inom såväl konsultförmedling som inom IT och Digital kommunikation.
 • Internationalisering i det att Upgraded för första gången etablerar sig utanför Sveriges gränser genom intåget i Norge och Danmark.
 • Ett flertal nya strategiska ramavtal tecknade inom såväl den offentliga som privata sektorn.
 • Tillväxtresan uppmärksammas av Dagens Industri genom tilldelandet av DI Gasell 2023.
Publicerad av
Nathalie Hellgren
Dela