Upgraded går mot strömmen och visar återigen på rekordsiffror för oktober. Omsättningen ökar med hela 66,8% till 122,1 Msek (73,2 Msek).

– Vi fortsätter att ta marknadsandelar i en annars försiktig marknad och jag är otroligt stolt över alla våra medarbetare och de resultat som vi skapar tillsammans på Upgraded säger Birgitta Hedegård, VD på Upgraded.

Ser man till årets första 10 månader så omsätter Upgraded 827,3 Msek (539,4 Msek) dvs en omsättningstillväxt om 53,4%. Som grund för den kraftiga tillväxten ligger såväl en fortsatt utveckling av relationen med befintliga kunder men även nya strategiska ramavtal. Tidigare prognos om att Upgraded för helåret skall omsätta över 1 miljard står fast.

Arbetet med företagets geografiska expansion fortsätter med etableringar i Danmark och Norge där man upplever ett starkt intresse och fortsätter att rekrytera nyckelindivider.

Framgången beskriver Birgitta Hedegård till stor del beror på Upgradeds starka företagskultur.

– Vi lägger stor vikt vid att skapa en företagskultur där alla ska trivas. När man skapar en arbetsplats tillsammans med medarbetarna och låter allas olika egenskaper och kompetenser ta plats kommer inte bara varje enskild person, utan även hela verksamheten, att utvecklas. Vårt gedigna arbete med att hitta rätt kompetens och samarbetspartners grundar sig i ett gediget sourcingarbete och skickligt hantverk. I dessa tider sätts högre krav på att hitta nischad spetskompetens i kombination med en snabbhet som ställer stora krav på tillgänglighet och närvaro hos medarbetarna på Upgraded, något som vi lyckats med och som syns i våra siffror.

Publicerad av
Nathalie Hellgren
Dela