Upgraded People inleder det tredje kvartalet starkt med ett vunnet ramavtal på fyra år med Energimyndigheten. Avtalet omfattar förmedling av IT-konsulter till myndigheten och har ett värde på 80 miljoner kronor.

Vi gör det igen. Med fyra starka år i ryggen där vi förmedlat konsulter inom IT och informationshantering till Energimyndigheten vinner vi upphandlingen och har nu tecknat ramavtal för ytterligare fyra år. Avtalet gäller från augusti och ger oss en stark start på hösten.

– Att få fortsatt förtroende från en så prestigefull kund är både roligt och viktigt för oss. Vi kan verkligen ta samarbetet till en ny nivå med denna stabilitet och långsiktighet eftersom vi redan känner kunden väl, säger Linda Sundlöf, COO på Upgraded People.  

Varje dag strävar vi efter att leverera träffsäker kompetens. Att Energimyndigheten väljer att förlänga med oss är ett bevis på att det vi gör är uppskattat och givande för våra kunder. 

– Vi har haft ett fint samarbete under fyra års tid och jag tycket det är väldigt roligt att vi får fortsätta att jobba ihop, säger Michelle Larsson, ansvarig konsultförmedlare i samarbetet med kunden.

Energimyndigheten, som är ledande inom omställningen till ett hållbart energisystem, har nyligen släppt sin kortsiktsprognos där de beskriver Sveriges energitillförsel och energianvändning. Där kan vi bland annat läsa att användningen av fossila bränslen kommer att öka under 2024 som en effekt av den kommande sänkta reduktionsplikten. I ett försök att minska användningen av fossil energi inom industrin kommer de satsa på att ersätta den med vätgas. Även elanvändningen väntas öka, i synnerhet inom industri- och transport, som en följd av nyetableringar med stora elbehov. Det väntas alltså många satsningar inom energisektorn framöver och vi ser fram emot att förse myndigheten med den extra kompetens som behövs för att genomföra dessa.  

Publicerad av
Sarah Blicher
Dela