31 mars 2023

Region vänder sig till Upgraded People AB med att hitta sin nästa applikations specialist och integrationsarkitket. I 8 månaders tid förväntas båda projekten att pågå under.

Yrkeshögskola finner genom Upgraded People AB sin nästa lärare. Under 2 terminer kommer lärarens program att få pågå inom högskolan.

En FPGA expert blir tilldelad av Upgraded People AB att hitta sitt nya uppdrag hos ett aktiebolag inom forskning och produktutveckling. I 3 månaders tid kommer expertens projekt att vara under.