6 juli 2023

Ett industriföretag i Stockholm stärker sitt team med en Software Developer under ett års tid, som kommer bidra till utvecklingen av högkvalitativ mjukvara.

En kommun tar in en systemutvecklare till ett konsultuppdrag som väntas pågå i två år.

Under cirka ett år kommer ett fastighetsbolag få hjälp av en konsult som kommer arbeta med upprättande av underlag för upphandling av fastighetssystem.

En projektledare kommer under ett år att arbeta på ett statligt affärsverk och genomföra en förstudie som ska ligga till grund för en roadmap för central övervakning av IT-tjänster.

En myndighet i Malmö tar in en .Net-utvecklare som ska stärka deras team under ett år.