31 juli 2023

Finansiellt institut får tillskott av en utvecklare som kommer verka hos organisationen i 1 år. Uppdraget kommer delvis bestå av windows serverdrift till avseende omkring utveckling av befintliga samt nya miljöer.

Under ett halvår kommer en transformationsledare få arbeta inom ett kommunalt aktiebolag. Konsulten ska coacha och leda bolagets medarbetare i införandet av agila ceremonier och arbetssätt som harmoniserar över hela organisationen parallellt med pågående outsourcing av applikationsutveckling och applikationsförvaltning.