4 april 2023

En statlig förvaltningsmyndighet tar hjälpa Upgraded People AB för att tillsätta deras 2 nya experter. Uppdragen kommer pågå under 2 år respektive 1 år för vardera expert.

Under en 9-månadersperiod kommer en förvaltare att få möjligheten att verka inom en av Upgraded People ABs många kunder.

.NET utvecklare får hjälp av Upgraded People AB med att hitta sitt nästa uppdrag hos en bank. Utvecklarens uppdrag kommer vara under 8 månader.

Upgraded People AB finner ett nytt projekt åt en Business Analyst hos ett aktiebolag inom parkering & anläggningar. Detta projekt förväntas pågå under 6 månaders tid.